شنبه 23 دي 1396 بررس نمرات میان ترم -عملی - پروژه - کارورزی و تشریحی تا مورخ25/10/96 قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به اتمام مهلت ثبت نمرات میان ترم - عملی و تشریحی- پروژه و کارورزی  در مورخ 25/10/96  خواهشمنمد است نسبت به بررسی نمرات خود از سیستم گلستان اقدام نموده و هرگونه اعتراض و عدم ثبت نمره را تا مورخ فوق به آموزش اطلاع دهید. ضمنا بعد از مورخ 25/10/96 به علت قفل سیستم ثبت نمره امکان بررسی و پیگری توسط آموزش وجود ندارد. با تشکر
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید