شنبه 27 آبان 1396 میان ترم استاد جهانتیغ (دروس معارف)
             نام درس                         فصلها                          تاریخ                     ساعت

اندیشه اسلامی1                     از اول تا بحث معاد                23/9/96                   12

دانش خانواده و جمعیت            چهارفصل اول                       23/9/96                  30/12

اخلاق اسلامی                      چهار فصل اول                     23/9/96                  30/12
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید