سه‌شنبه 23 آبان 1396 میان ترم استا خانم طباطبایی                                     میان ترم استاد خانم طبا طبایی 

نام درس                             تاریخ                        ساعت                         فصلها

مبانی سازمان و مدیریت        14/9/96                       8                              پنج فصل کامل

اقتصاد خرد                        21/9/96                      10                             تا آخر فصل6

توسعه اقتصادی و برنامه     19/9/96                       14                             5فصل اول

مدیریت تولید                     28/9/96                     8                               تا فصل 4 کامل

اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام     20/9/96      8                            سه فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی و  به استاد تحویل داده شود     

اخلاق حرفه ای در مدیریت  13/9/96                     10                           سه فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی و به استاد تحویل داده شود  

اصول و مبانی کارآفرینی    13/9/96                      14                          4فصل اول

مدیریت منابع انسانی        13/9/96                        8                           4فصل اول

مدیریت اسلامی1             5/9/96                        8                         3فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی و به استاد تحویل داده شود.

مبانی مدیریت بازرگانی  7/9/96                       8                            4 فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی شده و به استاد تحویل داده شود.

مدیریت تحول سازمانی    7/9/96                        8                            4  فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی شده و به استاد تحویل داده شود.

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم   14/9/96             10                          4 فصل اول کتاب مطالعه و در 2 برگ خلاصه نویسی شده و به استاد تحویل داده شود.

بازاریابی بین الملل         14/9/96                      14                       4 فصل اول کتاب

بازاریابی و مدیریت بازار 7/9/96                      12                       4فصل اول کتاب

تجارت الکترونیک 1   14/9/96                       12                        3 فصل اول کتاب خلاصه نویسی و در 2 برگ خلاصه نویسی شود. 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید