دوشنبه 21 خرداد 1397 امتحان پایان ترم سمینار مسائل بازاریابی تاریخ امتحان درس سمینار مسائل بازاریابی با کد 1235009  خانم طباطبایی مورخ27/3/1397 ساعت 8 برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید