شنبه 27 آبان 1396 میان ترم استاد سلاق   نام درس                                         تاریخ                 فصلها                  ساعت

مبانی مدیریت دولتی 1                         9/9/96        شش فصل اول      سر ساعت کلاس درس

حسابداری دولتی                              30/9/96       فصل 1-2-6         سرساعت کلاس درس

تصمیم گیری و تعیین خط مشی          9/9/96         سه فصل اول         سر ساعت کلاس درس            
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید