دوشنبه 2 مهر 1397 عدم انتخاب واحد دروس پروژه و کارورزی قبل از گذراندن 100 واحد درسی قابل توجه دانشجویان محترم

دروس پروژه و کارورزی مخصوص دانشجویان سال آخر( یا کسانی که 100 واحد درسی را گذرانده باشند) میباشد. انتخاب این واحد قبل از آن ممنوع میباشد و اگرچه دانشجویی نسبت به انتخاب یا گذراندن این واحدها قبل از زمان تعیین  شده کرده باشد در هنگام  فارغ التحصیلی درس مورد نظر توسط آموزش  حذف و دانشجو بالاجبار  دوباره آن دروس را   انتخاب خواهد کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید