سه‌شنبه 15 خرداد 1397 تقویم نیمسال تابستان 97-96
احتراما اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 به شرح زیر اعلام می گردد.
                       اصلاحیه تقویم نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96
ردیف
 
موضوع
              تاریخ
شروع
پایان
1
 
ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان وتایید توسط مرکز مبداو مقصد
 
14/4/97
 
20/4/97
2
 
ارائه دروس برای مراکز
 
14/4/97
 
18/4/97
3
ثبت نام و انتخاب واحد
 
19/4/97
 
30/4/97
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید