چهارشنبه 10 آبان 1396 میان ترم استاد خانم سپهری- دروس اصول حسابدار2-حسابداری صنعتی-مباحث جاری در حسابداری اصول حسابداری2    مورخ 1/9/96  ساعت 8   از فصل 4-5-7

مباحث جاری در حسابداری مورخ 24/8/96  ساعت 10 صبح  4 فصل اول

حسابداری صنعتی  مورخ15 /8/96    ساعت 10 صبح  فصل 2-4-5-7
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید