پنجشنبه 11 آبان 1396 میان ترم استاد مخیری شیمی عمومی       ساعت 10      مورخ 25/8/96 برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید