سه‌شنبه 15 خرداد 1397 آیین نامه انضباطی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور آق قلا
مواردی که براساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:
۱- فرستادن شخص دیگری به جای خود.
۲- همراه داشتن کیف ،کتاب،جزوه وکف نویسی وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش)
۳- ردوبدل کردنپاسخ نامه ها،سوالات چرک نویس و…..
۴- عدم رعایت نظم جلسه آزمون.
۵- توهین به مراقبین.
۶- علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.
۷- صحبت کردن بایکدیگرونگاه کردن به ورقه دیگران.
۸- ردوبل کردن ماشین حساب ولوازم تحریردرجلسه امتحان.

احکامانضباطی


1- دادن نمره ۰/۲۵ در درس مربوطه با توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.
۲- ایجاد اختلال در نظم و انضباط جلسه امتحان و برخورد نامناسب با مراقبین: دادن نمره ۰/۲۵ و منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۳- فرستادن دیگری به جای خود در امتحان: دادن نمره ۰/۲۵ و منع موقت از تحصیل به مدت دو نمیسال با احتساب سنوات تحصیلی
۴- شرکت به جای دیگری در امتحان: منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات تحصیلی
۵- ایجاد وقفه در برنامه های آموزشی دانشگاه: توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو
« آوردن هر گونه کتاب و مواد آموزشی به جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر بند یک برخورد خواهد شد


 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید