کمکهای غیر نقدی به هموطنان آسیب دیده به زلزله زدگان
زمان: پنجشنبه 25 آبان 1396
مكان:
دانشجویان محترم در صورت تمایل به اهدای کمکهای غیر نقدی به هموطنان آسیب دیده در زلزله اخیر ، به واحد فرهنگی مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر