قابل توجه دانشجویانی که در پرداخت شهریه برای این نیمسال مشکل دارند میتوانند به شرح ذیل اقدام نمایند قابل توجه دانشجویانی که در این نیمسال (اول 98-97) در پرداخت شهریه مشکل دارند میتوانند به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- آندسته از دانشجویانی که از نیمسالهای قبل بدهی شهریه دارند میتوانند با مراجعه به بانک انصار وام شهریه دریافت نمایند.

2-دانشجویانی که برای این نیمسال درخواست شهریه داشته اند میتوانند با مراجعه به مسئول فرهنگی دانشگاه تقاضای وام دانشجویی بدهند. 

3-  دانشجویانی که از ترمهای قبل بدهی شهریه ندارند میتوانند فقط با پرداخت 153 هزار تومان پیش پرداخت انتخاب واحد نمایند.

4- دانشجویانی که شهریه ثابت را پرداخت نمایند میتوانند الباقی شهریه ( یعنی شهریه متغیر) را بصورت اقساطی قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه حساب نمایند.

5- دانشجویانی  که در هر صورت بنابه هر دلیلی  بخاطر  مشکل شهریه  نتوانستند در این نیمسال انتخاب واحد نمایند به رئیس واحد مراجعه نمایند یا با شماره 01734528551-01734527002 تماس حاصل نمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار