تغییر محل اداری و آموزشی ساختمان دانشگاه پیام نور آق قلا قابل توجه دانشجویان محترم

محل اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور آق قلا به محل سابق دانشگاه پیام نور - به آدرس جاده آق قلا به گنبد- مختومقلی 23- نبش محمدآلق 17 انتقال یافت خواهشمند است از روز شنبه مورخ 21/7/1397 جهت امورات اداری و آموزشی به مکان اعلام شده مراجعه نمایید. شماره تماس  01734527002
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار