مهلت انتخاب واحد برای نیمسال اول 98-97 دانشجویان محترم سایت سیستم گلستان جهت انتخاب واحد تا مورخ 31/6/97 برای تمامی دانشجویان قابل دسترسی میباشد خواهشمند است پس از پرداخت شهریه ثابت وبدهی قبلی نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار