برگزیده ها
1401/5/22 شنبه
اطلاعيه اعلام تاريخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (مرداد ماه)

.

قابل توجه داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه ؛

اطلاعيه اعلام تاريخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (مرداد ماه)اطلاعيه اعلام تاريخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (مرداد ماه)

جزئیات در سایت سنجش به آدرس ؛
www.sanjesh.org


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ