برنامه کلاسی
آدرس سامانه های مهم و ضروری برای دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان پیام نور واحد آق قلا

✅ادرس سایت گلستان:reg.pnu.ac.ir
شیوه ورود:
🔸نام کاربری: شماره دانشجویی
🔸رمز: شماره ملی یا شناسنامه

✳️ آدرس سامانه برگزاری آزمون دروس عمومی sanjesh.pnu.ac.ir

🔸 نام کاربری: شماره دانشجویی
🔸 کلمه عبور: کد ملی


✅سامانه ورود به کلاسهای آنلاین و امتحانات دروس تخصصی : lms.golestan.pnu.ac.ir
🔸نام کاربری :  شماره دانشجویی
🔸کلمه عبور : شماره دانشجویی  و دورقم اخر کد ملی

 
امتیاز دهی