اخرین اخبار
1402/2/13 چهارشنبه
قابل توجه كليه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ 1402/02/08 الي 1402/02/16 از مسير زير اقدام نماييد:

.

قابل توجه كليه دانشجويان محترم مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از تاريخ  1402/02/08 الي 1402/02/16 از مسير زير اقدام نماييد:

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از  پرداخت بدهي شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .

توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب و تهران شرق ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.

توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر