آموزش
1399/11/28 سه‌شنبه
دروس گروه معارف که در دوره کارشناسی باید گذرانده شوند، به شرح زیر می باشد
دروس گروه معارف که در دوره کارشناسی باید گذرانده شوند، به شرح زیر می باشد

.

دروس گروه معارف که در دوره کارشناسی باید گذرانده شوند، به شرح زیر می باشد

دروس گروه معارف که در دوره کارشناسی باید گذرانده شوند، به شرح زیر می باشد


📚 اندیشه اسلامی ۱
📚 اندیشه اسلامی ۲
📌 دروسی ۲ واحدی
⚠️‌ گذراندن هر دو درس الزامیست
                   ----------------------------------------------
📚 آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )
📚 اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )
📚 فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )
📌 دروسی ۲ واحدی
⚠️ گذران یکی از سه درس به انتخاب دانشجو الزامیست
                   ----------------------------------------------
📚 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
📚 انقلاب اسلامی ایران
📚 اندیشه سیاسی امام خمینی
📌 دروسی ۲ واحدی
⚠️ گذران یکی از سه درس به انتخاب دانشجو الزامیست
                   ----------------------------------------------
📚 فرهنگ و تمدن اسلامی
📌 درسی ۲ واحدی
⚠️ گذراندن این درس الزامیست
                   ----------------------------------------------
📚 تفسیر موضوعی قرآن
📚 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
📌 دروسی ۲ واحدی
⚠️ گذران یکی از دو درس به انتخاب دانشجو الزامیست
                   ----------------------------------------------
📚 دانش خانواده و جمعیت
📌 درسی ۲ واحدی
⚠️ گذراندن این درس الزامیست

⁉️ درس حفظ جز سی قرآن کریم جزء گروه معارف نمی باشد. اخذ این درس کاملا اختیاریست و شهریه ندارد
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر